• Български
  • English

You are here

Рекламата е необходима и задължителна част за всеки вид бизнес. Потвърждаването на това твърдение идва не само от добрите резултати при успешна реклама, а и от фактът че дори световноизвестни и до болка познати марки и брандове продължават да инвестират в реклама всяка година. Нека видим добър и оптимален ли е виртуалният канал за реклама и по-специално рекламата във Facebook.

1. Достигане до широк кръг от хора.

Милиарди са потребителите на социалната мрежа. Без значение в коя точка на света, Вие може да достигнете до всеки един от тях с едно кликане на мишката. Това прави рекламата в социалната мрежа все по-предпочитан метод за рекламиране. В зависимост от продукта или услугата Вие може съвсем бързо и лесно да определите своя таргет.

Съвети за избор на домейн и хостинг

2. Целево и конкретно таргетиране.

Социалната мрежа Facebook поощрява непрекъснато своите потребители да споделят информация за себе си. Непрестанното харесване, снимки, видеа, лична информация дават много детайлизирана и конкретна база от данни за личните предпочитания на всеки фейсбук потребител. По този начин социалната мрежа гарантира на Вас – рекламодателят, реална полза от съответния рекламен пост. Използвайки сложни алгоритми, милиардите профили се трансформират в маркетингова цел. Така на пример за една рекламна кампания Вие може да зададете пол, възраст, ли(ни предпочитания, населено място и местообитание и социалната мрежа ще изчисли точния брой на потребителите, до които ще достигне рекламата.    

3. Задаване на бюджет.

В зависимост от предпочитанията си, може да изберете както бюджет, така и времеви период, в който да се проведе съответната кампания. Фейсбук ще изчисли в зависимост от таргетирането и бюджета потенциалния брой хора, до които ще достигне рекламното Ви послание. Това е изключително ценно и много малко други канали за реклама извън интернет могат да ви дадат реална такава информация.

4. Рекламиране на определено събитие, пост, случка.

Може да рекламирате своя бизнес просто като помогнете на страницата си да се вижда от повече хора или да конкретизирате върху определено събития, пост или случка. В първия случай достигате до нови потребители, които до сега не са знаели за Вашия бизнес. Във втория вариант имате възможността за опционално таргетиране – дали рекламата да достигне до ваши почитатели, които вече са харесали страницата, познават бизнеса ви и техните приятели или отново до съвсем нови публики, които не са харесали страницата Ви и не са запознати с естеството на бизнеса ви.

 

 

Наши клиенти

Най-новото от блога

Ние сме и във Facebook